FY2016 Financial Results

Date : May 24, 2016
Presented by : Keith Chu, Wong Fong Fui, Loh Kai Keong, Chan Shiok Faun, Thomas Chu, Wong Yu Wei and Lee Keen Meng

FY2016 Financial Results

Date : May 24, 2016
Presented by : Keith Chu, Wong Fong Fui, Loh Kai Keong, Chan Shiok Faun, Thomas Chu, Wong Yu Wei and Lee Keen Meng