FY2015 Financial Results
Date: 26 May 2015
Presented by: Keith Chu, Wong Fong Fui, Loh Kai Keong, Chan Shiok Faun, Thomas Chu, Wong Yu Wei and Lee Keen Meng
1 of